Dexterous manipulation by means of compliant grasps and external contacts
Paper i proceeding, 2017

Författare

Almeida Diogo

Yiannis Karayiannidis

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)

1913-1920

Ämneskategorier

Robotteknik och automation

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2018-01-20