A discussion of statistical methods for estimation of extreme wind speeds
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Olivier Perrin

Holger Rootzen

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Roger Taessler

Theorectical and Applied Climatology

0177-798X (ISSN) 1434-4483 (eISSN)

Vol. 85 4 203-215

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07