Pitting corrosion: Comparison of treatments with extreme value distributed responses.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Anne-Laure Fougeres

Sture Holm

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Holger Rootzen

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Technometrics

Vol. 48 2 262-272

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08