The multivariate generalized Pareto distribution.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Holger Rootzen

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Nader Tajvidi

Bernoulli

1350-7265 (ISSN)

Vol. 5 5 917-930

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06