Injekteringsförsök med Cembinder U22 i Hallandsås
Rapport, 2004

Författare

Johan Funehag

Chalmers, Institutionen för geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Gunnar Gustafson

Chalmers, Institutionen för geologi och geoteknik, Teknisk geologi

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Publ. B - Forskargrupp Geologi, Chalmers tekniska högskola: 1

Mer information

Skapat

2017-10-07