Energianvändning, innemiljö och beteendevetenskap - Fas II: Behov och behovsstyrning
Rapport, 2006

neural networks

DCV

indoor environment

control

control-on-demand

thermal comfort

air terminal devices

humidity

indoor climate

ventilation

behavioural science

perception

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Niklas Fransson

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Jan Gusten

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Lennart Jagemar

Andreas Karlsson

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Jennie Skoog

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Mohsen Soleimani-Mohseni

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Bertil Thomas

Chalmers, Signaler och system

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08