Microwave Hyperthermia
Paper i proceeding, 2006

beamforming

microwave

hyperthermia

Författare

Hana Trefna

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Medicinteknikdagarna

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05