Microwave Hyperthermia
Paper i proceeding, 2006

beamforming

microwave

hyperthermia

Författare

Hana Trefna

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Medicinteknikdagarna

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05