Microwave Hyperthermia
Paper i proceeding, 2006

hyperthermia

beamforming

microwave

Författare

Hana Dobsicek Trefna

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Biomedicinsk elektromagnetik

Medicinteknikdagarna

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik