Flexible, Cost-Effective Membership Agreement in Synchronous Systems
Paper i proceeding, 2006

fault tolerance

Membership agreement

distributed systems

Författare

Raul Barbosa

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Johan Karlsson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

12th Pacific Rim International Symposium on Dependable Computing, 18-20 December 2006, Riverside, California, USA

105-112

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

ISBN

0-7695-2724-8

Mer information

Skapat

2017-10-06