An ultrasensitive radio-frequency single-electron transistor working up to 4.2K
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

http://scitation.aip.org/dbt/dbt.jsp?KEY=JAPIAU&Volume=100&Issue=11

electrometers

single electron transistors

Författare

Henrik Brenning

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Serguei Kafanov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Tim Duty

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Sergey Kubatkin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Per Delsing

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Journal of Applied Physics

Vol. 100 114321-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik