Viscosity and boiling point elevation of black liquor from the lignin extraction process and the modification of extracted lignin.
Licentiatavhandling, 2006

Boiling point elevation

viscosity

Lignin precipitation

Black liquor

black liquor properties

evaporation characteristic

combustion of lignin

Lignin

calcium addition to lignin

alkalisation of black liquor

lignin modification

lignin fuel

14.00 KS101, Kemigården 4, Chalmers

Författare

Ali Seid Moosavifar

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

1652-943X (ISSN)

Viscosity and boiling point elevation of black liquor: consequences when lignin is extracted from the black liquor

Nordic Pulp and Paper Research Journal,; Vol. 21(2006)p. 180-187

Artikel i vetenskaplig tidskrift

2. Modification of precipitated kraft lignin through the addition of calcium – reduction of SO2 emission.

Nordic Pulp and Paper Research Journal,; Vol. 21(2006)p. 493-496

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

14.00 KS101, Kemigården 4, Chalmers

Mer information

Skapat

2017-10-07