Long-term Uses of Collaborative Virtual Environments
Poster (konferens), 2001

Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Alexander Nilsson

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ralph Schroeder

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ann-Sofie Axelsson

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

European Conference on Computer Supported Collaborative Work, Bonn, Germany

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08