Collaboration and Effectiveness for Distributed Meetings
Poster (konferens), 2003

Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Lars Bråthe

Ralph Schroeder

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

12th International Word Wide Web Conference, 20-24 may, Budapest, Hungrary

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07