Immersive Versus Desktop Multi-user Virtual Environments for Understanding Complex Models
Paper i proceeding, 2002

Författare

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ralph Schroeder

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

8th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, September, Gyeongju, Korea

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07