The Usability of Shared Virtual Environments: A Comparison of Three Studies and Outlook on the Future
Paper i proceeding, 2004

Författare

Ralph Schroeder

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

Ilona Heldal

Chalmers, Institutionen för teknik och samhälle

International Workshop on Designing and Evaluating Virtual Reality Systems, Nottingham University, January, Nottingham, United Kingdom

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06