Infiniteness of zero modes for the Pauli operator with singular magnetic field
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Grigori Rozenblioum

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Nikolay Shirokov

Journal of Functional Analysis

0022-1236 (ISSN) 1096-0783 (eISSN)

Vol. 333 1 135-172

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06