Schrödinger operators with singular potentials.
Kapitel i bok, 2005

Författare

Grigori Rozenblioum

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Michael Melgaard

Handbook of Differential Equations. Stationary partial differential equations. Vol. II, Elsevier

407--517-

Ämneskategorier

Matematisk analys

ISBN

0-444-51126-2

Mer information

Skapat

2017-10-06