Guillemin transform and Toeplitz representations for operators on singular manifolds.
Paper i proceeding, 2005

Författare

Grigori Rozenblioum

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Spectral geometry of manifolds with boundary and decomposition of manifolds, Contemp. Math., 366, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2005.

281--306-
0-8218-3536-X (ISBN)

Ämneskategorier

Matematisk analys

ISBN

0-8218-3536-X

Mer information

Skapat

2017-10-06