Wave Loads on Wind-Power Plants in Deep and Shallow Water
Paper i proceeding, 2007

offshore

Wave loads

wind power

Författare

Lars Bergdahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Jenny Trumars

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Claes Eskilsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Wind energy, Proceedings of the Eoromech Colloquium, Springer, Oldenburg, 4-7 October, 2005, Editors J. Pienke, S.Barth and P. Schaumann

7-13
-103-540-33865-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Vattenteknik

ISBN

-103-540-33865-9

Mer information

Skapat

2017-10-07