Resource flexibility and sustained competitiveness
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

P. Boccardelli

M. I. Leone

Proceedings of the 7th CINet conference, September 8-12, 2006, Lucca, Italy

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06