From Research Idea to Market Integration: The psycho-social issues that are hindering the research to market process
Paper i proceeding, 2006

psycho-social issues

university-industry linkages

University research

Författare

Sari Scheinberg

Sverker Alänge

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Rolando Jimenez

Monica Rivero

Globelics Conference, October 4-7, Trivandrum, India

Ämneskategorier

Tillämpad psykologi

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06