On the minimal solution for quasilinear degenerate elliptic equation and its blow-up
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Peter Jan Anders Kumlin

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Toshio Horiuchi

Journal of Mathematics of Kyoto University

Vol. 44 2 381-439

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06