Erratum to "On the minimal solution for quasilinear degenerate elliptic equation and its blow-up"
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Peter Jan Anders Kumlin

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Toshio Horiuchi

Journal of Mathematics of Kyoto University

Vol. 46 1 231-234

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06