On wave equations with supercritical nonlinearities
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Peter Jan Anders Kumlin

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Philip Brenner

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Archiv der Mathematik

Vol. 74 129-147

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06