A Study on Protection of a Weak-Post W-beam Guardrail Anchored in Roadside Gravel
Övrigt konferensbidrag, 2006

accident analysis

FEM

road safety

Författare

Weija Wu

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Robert Thomson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Gunnar Lanner

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Transportation Research Arena 2006, June 2006, Göteborg, Sweden

Ämneskategorier

Farkostteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07