Metabolism of extracellular inositol hexaphosphate (phytate) by Saccharomyces cerevisiae
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Thomas Andlid

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Jenny Veide Vilg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Int J Food Microbiol

Vol. 97 157-169

Ämneskategorier

Cellbiologi

Livsmedelsvetenskap