Tribological investigation of coatings for artificial joints
Paper i proceeding, 2005

Författare

Mohammed Hoseini

Anders jedenmalm

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc. Intern. Conf. Mechanics of Biomaterials & Tissues

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06