[M]. Substrate pre-treatment and initial growth: Strategies towards high-quality III-nitride growth on sapphire by molecular beam epitaxy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Fredrik Fälth

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Stefan Davidsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Xinju Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Thorvald Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Thin solid films

Vol. 515 603-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06