Vertical wrap-gated nanowire transistors
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Tomas Bryllert

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågs- och terahertzteknologi

Lars-Erik Wernersson

Truls Löwgren

Lars Samuelson

Nanotechnology

Vol. 17 227-230

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik