In situ TEM nanoindentation using a MEMS force sensor
Paper i proceeding, 2006

in situ TEM

nanoindentation

MEMS

Författare

Alexandra Nafari

Magnus Larsson

Andrey Danilov

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Håkan Olin

Krister Svensson

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

International Microscopy Congress 16, 2006

Ämneskategorier

Reglerteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07