Assessment of metal mobility in MSW incineration ashes using water as the reagent
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Karin Karlfeldt Fedje

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Fuel

0016-2361 (ISSN)

Vol. 86 1983-1993

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07