Benchmarking - a validation of UTDefect
Artikel i övriga tidskrifter, 2006

Författare

Jonas Niklasson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning

Håkan Wirdelius

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning

Anders E Boström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

SKI report 2006:30

1104-1374 (ISSN)

Ämneskategorier

Materialteknik