Runaway electrons generation in a cooling plasma
Paper i proceeding, 2004

Författare

Håkan Smith

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Per Helander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Tünde Fülöp

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Conference proceedings: 46th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics, Savannah

CP1.034-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08