Effects on Backscattering on One-Dimensional Electron Beam Transport
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Fredrik Andersson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Håkan Smith

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Per Helander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Nuclear Science and Engineering

Vol. 142 150-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08