Propeller Flow Field Analysis using LES with a rotating mesh
Paper i proceeding, 2006

Författare

Mattias Liefvendahl

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Niklas Wikström

26th ONR Symposium on Naval Hydrodynamics, Rome, Italy

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07