A General-purpose Transportation Robot: An Outline of Work in Progress
Paper i proceeding, 2006

Behavior Selection

Autonomous Robots

Författare

Mattias Wahde

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Jimmy Pettersson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Proc. of the 15th International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN 06), Hatfield, United Kingdom

722-726

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06