R&D related to Traffic Safety
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2006

Författare

Per Lövsund

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Sino-Swedish Road and Vehicle Safety Seminars, Consulate General of Sweden and Swedish Trade Council, Shanghai, China 061031 and Embassy of Sweden and Swedish Trade Council, Beijing, China 061102

Ämneskategorier

Farkostteknik