Traffic safety – How to prevent neck injuries (whiplash)
Övrigt konferensbidrag, 2006

Författare

Per Lövsund

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

The Euroscience Open Forum, ESOF 2006. Munich July 19, 2006

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07