Fine grained sintered cemented carbides containing a gradient zone
Patentansökan, 2006

Uppfinnare

Nobom Gretta Ndzimela

Johannes Neethling

Susanne Norgren

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Alexandra Kusoffsky

Bo Jansson

Sandvik Intellectual Property AB

06445052.1

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15