Fine grained sintered cemented carbides containing a gradient zone
Patent, 2007

Uppfinnare

Nobom Gretta Ndzimela

Johannes Neethling

Susanne Norgren

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Alexandra Kusoffsky

Bo Jansson

Sandvik Intellectual Property AB

EP 1 739 198 A1

06445052.1

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15