Coalesced bainite
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

H K D H Bhadeshia

Enda Keehan

Leif Karlsson

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Transactions of the Indian Institute of Metals

Vol. 59 689-694

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07