Development of Optical Remote Sensing Instruments for Volcanological Applications – results from the EU-project DORSIVA
Paper i proceeding, 2006

Författare

Bo Galle

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

U. Platt

C. Oppenheimer

M. Millan

L. Alonso

D. Chen

Cities on Volcanoes IV, Quito, 23-27 January, 2006

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Mer information

Skapat

2017-10-08