The Paradox of Strong and Weak Ties
Paper i proceeding, 2006

Project Management

Författare

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

F.T. Piller

Academy of Management Conference, Atlanta, GA, Aug. 12-16, 2006

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06