Managed by the Other: Cultural anxieties in two Anglo-Americanized Swedish firms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Project Management

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Sofia Börjesson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Jan Wickenberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

International Journal of Human Resource Management

Vol. 17 7 1293-1306

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08