Knowledge management in the making: Using Balanced Scorecard and e-mail systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Project Management

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Mats Edenius

Journal of Knowledge Management

Vol. 10 3 86-102

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08