Organization creativity and the empiricist image novelty
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Project Management

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Creativity and Innovation Management

Vol. 15 2 143-149.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08