The bureaucratization of the project manager function: The case of construction industry,
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Project Management

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

International Journal Project Management

Vol. 24 271-276

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06