Peer learning in construction work: Virtuality and time in workplace learning
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Project Management

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

The Journal of Workplace Learning

Vol. 18 1/2 93-105

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06