Management writing and repetition: Affirming the heteroglossia of language
Paper i proceeding, 2006

Project Management

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Paper presented at the Academy of Management Meeting, Atlanta, August 11-16, 2006.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06