Innovative scanning experiences from an idea generation project at Volvo Cars
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Project Management

Författare

Sofia Börjesson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Fredrik Dahlsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Mats Williander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Technovation

Vol. 26 7 775-783

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08