Economics of Biotechnology: A Two Volume Reference collection
Kapitel i bok, 2006

science

Biotechnology

life sciences firms

Författare

Tomas McKelvey

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Luigi Orsenigo

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-06